Arduino adalah model papan mikrokontroller yang dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dipahami, dipelajari, diprogram dan diaplikasikan untuk berbagai keperluan. Arduino kebanyakan menggunakan mikrokontroller AVR keluarga Intel, namun ada