Berikut ini sedikit catatan saya berkenaan dengan beberapa fungsi DateTime dalam Delphi. Daripada