Untuk mendapatkan data lokasi dalam bentuk koordinat longitude dan latitude, Anda memerlukan