Satu lagi software yang dapat meng-utilize Winpad Anda. Adalah ‘Connectify’ yang merupakan software yang mampu menjadikan winpad Anda menjadi sebuah WIFI hotspot dan melakukan sharing internet ke perangkat